Іздеу
Қаз

Жария шарты


Қазақстан Республикасы


Осы Жария шарты (бұдан әрі – Шарт) талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 387-бабына сәйкес әзірленген және «Halyk Finservice» ЖШС (бұдан әрі – Оператор) дербес белгілейтін шарт болып табылады.
Шарт Оператордың осы Шартқа одан әрі «Сатып алушы» деп аталатын, онда айқындалған талаптарға сәйкес қосылған тұлғаға қызметтер көрсету талаптарын айқындайды.
Шарттың талаптарын Сатып алушы Оператор жүйесі арқылы сатып алынатын билетті сатып алу сәтінде оған тұтастай қосылу жолымен қабылдайды.

1. ТЕРМИНМЕН МЕН АНЫҚТАУЛАР
1. Билет – Ұйымдастырушы мен Сатып алушы арасында Клиентке Іс-шараға қатысуға құқық беретін шарт жасалғанын куәландыратын Жүйені пайдалана отырып, Сатып алушыға сатылған қатаң есептілік құжаты.
2. Клиент – Іс-шараға қатысу үшін Билет кодын ұсынған жеке тұлға.
3. Билет коды – бұл Билетті сатып алу кезінде Сатып алушыға жіберілетін бірегей сандық код (QR), оны Ұйымдастырушыға Іс-шараға кіргізу үшін беру керек.
4. Ұйымдастырушы – Іс-шараны ұйымдастыруды жүзеге асыратын, Оператормен Іс-шараға билеттерді онлайн-сатумен байланысты төлемдер бойынша деректерді өңдеу және беру жөнінде ақпараттық-техникалық қызметтер көрсету туралы шарт жасасқан заңды немесе жеке тұлға.
5. Сатып алушы – Іс-шараға билетті Жүйе арқылы сатып алатын тұлға.
6. Жүйе – Оператордың «Қазақстан кинотеатрларының Kino.kz афишасы» ЭЕМ-ға арналған бағдарламалық-аппараттық кешені, оның ішінде Ұйымдастырушының Билеттерін кассадан тыс сату мүмкіндігін қамтамасыз ететін www.kino.kz web-порталынан және iOS, Android үшін мобильді қосымшалардан тұратын платформалар.
7. Іс-шара – Ұйымдастырушының арнайы жабдықталған үй-жайда кинофильмді, театрлық спектакльді, цирк қойылымын, концертті және кез келген өзге де бұқаралық мәдени іс-шараны өткізуі.
8. Жария шарты – Сатып алушы Билетті қайтарған кезде Оператор Билет құнынан ұстайтын сома.
9. Қызмет – Сатып алушының Билетті сатып алуы мақсатында Жүйені пайдалана отырып, Сатып алушыға ақпараттық-техникалық қызметтер көрсету.
10. Сатып алу – Билетке онлайн-төлем жасау үшін Жүйеде Сатып алушының банктік төлем картасын жеке кабинетте бекіту.
11. Банк – www.kino.kz web-порталында Ұйымдастырушының Іс-шараларына Билет сатып алу шеңберінде Операторға және Сатып алушыға/Клиентке қызмет көрсетуді жүзеге асыратын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ.


2. ШАРТТЫҢ МӘНІ
Оператор Сатып алушыға Қызмет көрсетеді, ал Сатып алушы Ұйымдастырушыға банктік картадан ақшаны есептен шығару арқылы Жүйеде Билет құнын төлейді.

3. ОПЕРАТОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
3.1. Сатып алушы бұрын сатып алынған Билетті қайтаруды сұраған кезде, егер билет Ұйымдастырушының кассасында басып шығару рәсімінен өткен болса, не Іс-шара басталған болса, не Ұйымдастырушының ережелеріне сәйкес қайтару мүмкін болмаса, Ұйымдастырушы Сатып алушыға Билет құнын қайтарудан бас тартуға құқылы;
3.1.1. Ұйымдастырушылардың қайтару шарттары:
3.1.1.1 Клиент Билетті Kinopark/Kinoplexx кинотеатрлар желісіне қайтаруы Сеанс басталғанға дейін кемінде 1 (бір) минут бұрын мүмкін болады. Kinopark/Kinoplexx кинотеатрлар желісі Сатып алушы Жүйеден сатып алған Билетті қайтарған кезде ұсталатын келесі Сервистік алымды орнатуға құқылы:
•    Билет (тер) Сеанс басталғанға дейін бір сағаттан асатын уақытта қайтарылған кезде – Билет (тер) құнының 10% (он пайызы) мөлшерінде;
•    Билет (тер) сеанс басталғанға дейін бір сағаттан аз уақыт бұрын қайтарылған кезде – Билет (тер) құнының 20% (жиырма пайызы) мөлшерінде;
3.1.1.2. Клиент Іс-шараларға сатып алған Билетті(-терді) қайтару – Сатып алушы бұрын сатып алған Билетті(-терді) қайтаруды сұраған кезде, егер Іс-шара басталғанға дейін 48 (қырық сегіз) сағаттан аз уақыт қалса, Оператор Сатып алушыға бас тартуға құқылы;
3.1.1.3. Cinemax кинотеатрлар желісінен сатып алынған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін кемінде 1 (бір) минут бұрын мүмкін болады;
3.1.1.4. Chaplin кинотеатрлар желісінен сатып алынған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін кемінде 1 (бір) минут бұрын мүмкін болады;
3.1.1.5. Lumiera Cinema кинотеатрында сатып алынған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін кемінде 1 (бір) минут бұрын мүмкін болады;
3.1.1.6. Клиент Аrsenal 3D (Атырау) кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 1 (бір) сағаттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.7. Клиент Kinoforum 10 кинотеатрында (Forum СОО) сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 15 минуттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.8. Клиент Keruen Cinema (Talan Gallery) кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару мүмкін емес;
3.1.1.9. Eurasia Cinema7 кинотеатрында клиент сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 30 минуттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.10. Клиент Aru Cinema кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 1 (бір) сағаттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.11. Клиент Arman Asia Park (Астана) кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 30 минуттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.12. Клиент Prime Cinema кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін кемінде 1 (бір) минут бұрын мүмкін болады;
3.1.1.13. Клиент Атамекен cinema кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін кемінде 1 (бір) минут бұрын мүмкін болады;
3.1.1.14. Клиент Galaxy Cinema кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 1 (бір) сағаттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.15. Клиент Dolby Atmos 3D Festival Cinema кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 1 (бір) сағаттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.16. Клиент Арман киноорталығы (Asia Park СОО) (Алматы) кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) сеанс басталғанға дейін 30 минуттан кешіктірмей қайтаруға болады;
3.1.1.17. Клиент Арман 3D кинотеатрында (MART СОО) (Алматы) сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 30 минуттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.18. Клиент Арман 3D (Алматы қ., Достык даңғ.) кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 1 (бір) сағаттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.19. Клиент Cinema Alem (Көкшетау қ.) кинотеатрында сатып алынған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 30 минуттан кешіктірмей қайтаруға болады;
3.1.1.20. Клиент Иллюзион Maxima кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 1 (бір) сағаттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.21. Клиент «Қиял әлемі саябағының ұйымдастырушысынан сатып алған Билет(-терді) қайтару мүмкін емес. Билет(тер) 2023 жылдың 30 қыркүйегіне дейін жарамды;
3.1.1.22. Клиент Pixel Family Cinema кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 30 минуттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.23. Клиент Pixel Cinema кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 30 минуттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.24. Клиент Kinoman кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 1 (бір) сағаттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.25. Клиент Shagala Center кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 1 (бір) сағаттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.26. Клиент ARTиШОК театрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін 2 (екі) сағаттан кешіктірілмей мүмкін болады;
3.1.1.27. Клиент Smart Cinema кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару мүмкін емес;
3.1.1.28. Клиент Sun Cinema кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару мүмкін емес;
3.1.1.29. Клиент Kinoalem кинотеатрында сатып алған Билетті(-терді) қайтару мүмкін емес;
3.1.1.30. Kino Plus кинотеатрында сатып алынған Билетті(-терді) қайтару сеанс басталғанға дейін кемінде 1 (бір) минут бұрын мүмкін болады;
3.1.1.31. Иннаның Алматы мен Астанадағы концерттері үшін ақшаны қайтару байланыс орталығына сұраныс бойынша жүзеге асырылады;
3.1.1.32. Клиент «Нобель фестивалі: Медициналық инновациялар» іс-шарасына сатып алған билеттерді шараға дейін кемінде 72 сағат бұрын қайтаруға болады.


3.2. Оператордың мыналарға құқығы бар:
3.2.1. қажет болған жағдайда Ұйымдастырушының келісімі бойынша Клиенттің билетін өзгерте алады.
3.2.2. Сатып алушының электрондық мекенжайы мен ұялы телефонына ақпараттық және жарнамалық сипаттағы электрондық хаттар мен SMS-хабарламаларды жібере алады. Сонымен қатар, Оператор Ұйымдастырушыны және электрондық хаттар мен SMS-хабарлама жіберуді жүзеге асыратын адамдарды қоспағанда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей белгіленген жағдайларда Сатып алушы мекенжайын және ол туралы өзге де дербес деректерді үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді;
3.2.3. өз қалауы бойынша Сатып алушының Ұйымдастырушының Іс-шарасына сатып алуға болатын Билеттер санына лимит белгілеу;
3.2.4. кез келген уақытта осы Шарттың талаптарын біржақты тәртіппен өзгерту, бұл ретте жүйеде өзгертілген талаптарды орналастыруды қамтамасыз ету.
3.3. Оператор Сатып алушы осы Шартта немесе Ұйымдастырушының қағидаларында белгіленген тәртіппен Билетті қайтарған кезде, 3 (үш) жұмыс күні ішінде Сервистік алымның ұсталған сомасын ескере отырып, Билет құнын Сатып алушының банктік картасына қайтаруды жүзеге асыруға міндетті.

4. САТЫП АЛУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1. Егер қағаз билетке айырбастау Ұйымдастырушының кассасында әлі жүргізілмеген жағдайда және Іс-шара басталғанға дейін Ұйымдастырушы белгілеген және осы Шарттың талаптарында Жүйеде көрсетілген мерзімдерде Сатып алушының электрондық Билетті қайтаруды жүзеге асыруға құқығы бар.
4.2. Сатып алушы/Клиент Іс-шараға билет сатып алынатын/сатып алынған Ұйымдастырушының ішкі ережелерімен (этикеттің ерекшеліктері, дресс-код, келу ережелері және т. б.) өз бетінше танысуға міндетті;
4.3. Билетті сатып алғанда, Сатып алушы электронды билетті басып шығаруы керек.

5. БИЛЕТТІ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ ҚАЙТАРУ ТӘРТІБІ
5.1. Жүйеде билет сатып алғанда, Сатып алушы Билет кодына қол жеткізуі керек.
Сатып алушы алынған Билет кодының сақталуына дербес жауапты болады.
5.2. Сатып алушы «Балалар» немесе «Студенттік» тарифтері бойынша Билеттерді сатып алу кезінде Ұйымдастырушыға электрондық Билетті ұсынған кезде тиісті мекемелерден растайтын құжаттары (мектептен анықтама немесе студенттік билет) болуы қажет. Тиісті құжаттар болмаған жағдайда Ұйымдастырушы Клиентті Іс-шараға кіргізбеуге құқылы, ал Оператор Сатып алушыға тиісті соманы қайтарып және Сервистік алымды ұстап қалумен Іс-шара басталғанға дейін Сатып алушы сатып алған Билеттердің күшін жоюға құқылы.
Жанында заңды өкілдері (баланың құжаттары бар ата-аналарының немесе қамқоршыларының) жоқ балаларға «Балалар» тарифтері бойынша Билеттер сатылмайды және сағат 22:00-ден кеш аяқталатын Іс-шараларға, сондай-ақ жас шектеулері бар Іс-шараларға кіргізілмейді.
Сатып алушы балаға арналмаған Іс-шараларға «Ересек» тарифі бойынша Билеттерді сатып алған жағдайда, сондай-ақ баланы оның заңды өкілі болып табылмайтын адам алып жүрсе, Ұйымдастырушының баланы және онымен бірге жүрген ересек адамды кіргізбеуге құқығы бар. Осы жағдай туындаған жағдайда Оператор Сатып алушы сатып алған Билеттердің күшін жоймайды және осы Билеттер үшін қаражатты қайтару жүзеге асырылмайды.
5.3. «Студент» тарифі бойынша Kinopark/Kinoplexx желісінде Билет сатып алу кезінде студенттер Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының (немесе Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан шетел университеттерінің филиалдарының) студенттік билетінің/сертификатының иегерлері болып саналады. Қазақстан Республикасы).
5.4. Ұйымдастыру (билеттерді сату) ережелеріне сәйкес киносеансқа билетті қайтару рәсімін клиент осы Шарттың 3-бөлімінде көрсетілген уақыт басталғанға дейін 2 минуттан кешіктірмей бастауы тиіс.

6. ОПЕРАТОР ЖАУАПКЕРШІЛІГІНІҢ ШЕКТЕЛУІ
6.1. Оператор Ұйымдастырушының Іс-шараны өткізуіне, сондай-ақ Билеті Жүйеден сатып алынған Іс-шараның өткізілу сапасы мен шарттарына жауапты болмайды. Сатып алушылардың/Клиенттердің Іс-шараның болмауы (өткізілмеуі) жағдайларына немесе Билеттері Жүйе арқылы сатылатын Іс-шараны өткізу сапасына қатысты барлық кінәраттарын Сатып алушы/Клиент тек Ұйымдастырушыға ұсынады. Сатып алушының Іс-шараның болмауы немесе оның сапасыз өткізілуі нәтижесінде шеккен залалдарын Іс-шараны ұйымдастырушы ғана өтейді.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзуы Тараптар күтпеген және олардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына ықпал ететін еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталуының, атап айтқанда: Қазақстан Республикасының билік органдары мен олардың лауазымды адамдарының Тараптардың қызметіне Шарттың мәніне қатысты тікелей тыйым салатын немесе шектейтін актілер/шаралар қабылдауының, сондай-ақ дүлей зілзалаларға, әлеуметтік катаклизмдерге, электр энергиясының өшуі, телекоммуникациялық желілер мен электр энергиясының зақымдануы және/немесе уақытша өшуі, бағдарламалық қамтамасыз етудің істен шығуы салдары болып табылса, Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны/тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.
7.2. Егер осы Шарт COVID-19 коронавирустық инфекциясының пандемиясына байланысты жарияланған шектеу іс-шаралары режимінің қолданылу кезеңінде жасалса, шектеу іс-шараларынан туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталуы шектеу іс-шараларын енгізу туралы уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісімен расталады.
7.3. Шарттың 7.1-тармағында көзделген жағдайларда Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақытқа пропорционалды түрде кейінге қалдырылады.

8. ШАҒЫМДАР МЕН ДАУЛАРДЫ ҚАРАУ ТӘРТІБІ
8.1. Туындауы мүмкін барлық келіспеушіліктер немесе даулар мүмкіндігінше Тараптармен келіссөздер арқылы шешіледі.
8.2. Егер қандай да бір себептермен келісімге сотқа дейінгі реттеу барысында Тараптардың бірі екінші Тараптың жазбаша шағымын алған күннен бастап 15 (он бес) күн ішінде қол жеткізілмесе, осы Шарттан туындайтын дау Оператордың орналасқан жері бойынша сотта (егер Сатып алушы жеке тұлға болып табылса) немесе Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралуы тиіс (егер Сатып алушы заңды тұлға болса).
8.3. Сатып алушының көрсетілетін Қызметтер бойынша шағымдарын Оператор тек жазбаша түрде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен қабылдайды және қарайды.
8.4. Жүйені пайдалану кезінде заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде Сатып алушының кінәсін анықтау кезінде техникалық мәселелерді шешу үшін Оператор сарапшыларды өз бетінше тартуға құқылы. Сатып алушының кінәсі анықталған жағдайда, соңғысы Операторға келтірілген залалды, оның ішінде сараптама жүргізуге кеткен шығындарды өтеуге міндетті.

9. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР
9.1. «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Сатып алушы / Клиент Ұйымдастырушымен Шарт жасасу және оны орындау мақсатында Ұйымдастырушыға өзінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім береді.
Сатып алушының/Клиенттің дербес деректерін жинауды және өңдеуді Ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырады.

10. ОПЕРАТОРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:
Орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы,
050046 Алматы, Бостандық ауданы,
Гагарин даңғылы, 133/7 ғимарат, кент. 1
БСН 040740008423
БСК HSBKKZKX
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тағы
ЖСК KZ816017131000002212
БеК 15